Banner
Banner
Доброта не має віку Клод Денсон Пеппер

Дирекція

• Координує діяльність Фонду
• Забезпечує ефективне управління й керівництво його фінансовими ресурсами, командою
• Відповідає за розробку загальної стратегії діяльності організації, підготовку й реалізацію власних і партнерських проектів, конкурсів
• Здійснює моніторинг ефективності реалізації проектів Фонду та підготовку фінансових і річних звітів його діяльності
• Пропонує проекти на розгляд і затвердження Засновнику
• Директор є публічним представником Фонду.