Banner
Banner
Щоб повірити в добро, потрібно почати робити його Лев Толстой

Місія фонду

Місія Фонду полягає в створенні міцної основи для майбутнього України.

Ми віримо, що існує нерозривний зв'язок між соціально-економічним розвитком країни й інтелектуальним потенціалом суспільства. Тому наша мета – розвивати й підтримувати талановиту молодь, сприяти її професійному становленню, мотивувати підростаюче покоління до прагнення  одержання знань і саморозвитку, надавати доступ для отримання нових знань.

Ми знаємо, що активне освоєння суспільством культурно-історичних цінностей є одним із важливих компонентів його духовного зростання, тому серед наших основних завдань – підтримка та примноження спадщини України, створення нових історичних, культурних і наукових цінностей для сучасного суспільства.

Ми переконані, що безцінним надбанням будь-якої нації є її здоров’я.
Наше власне здоров'я та здоров'я наших дітей – це запорука досягнення поставленої мети і прагнень, важлива умова повноцінного, успішного життя.
Ось чому ми фокусуємо зусилля на розвитку спорту, популяризації в суспільстві здорового способу життя, створенні платформи для психічного, фізичного й соціального становлення дітей і молоді.

Ми усвідомлюємо важливість узятих на себе зобов’язань і відповідаємо за їхнє ефективне виконання.

Цінності

У своїй діяльності Фонд керується такими основними цінностями:

Творчість – творчий імпульс, порив, натхнення – без цих якостей неможливі прогрес, розвиток, рух суспільства вперед. Тільки нові оригінальні ідеї дозволяють втілюватись інноваціям у життя. Тому ми підтримуємо талановитих, ідейних, ініціативних людей, відкриваючи їм можливості для творчої самореалізації й зростання. Ми шануємо потяг до вдосконалення, ми заохочуємо тих, хто здатний розвиватися, для того, щоб ставати успішними і бути корисними суспільству.

Професіоналізм – діяльність Фонду будується системно і передбачає комплексний підхід до виконання поставлених завдань. Для реалізації програм Фонду залучаються компетентні спеціалісти, визнані експерти всеукраїнського й світового рівня, галузеві лідери.

Прозорість – ми діємо прозоро та відкрито, забезпечуючи доступ громадськості до інформації на усіх стадіях реалізації проектів Фонду.

Ефективність – усі дії Фонду спрямовані на реалізацію поставлених цілей.

Ми дотримуємось обраних чітких стандартів, використовуємо досвід та найкращі практики благодійності, оскільки розуміємо, що від цього залежить загальний результат справи.